ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2024, 6 οργανισμοί εταίροι από 6 χώρες της ΕΕ (Αυστρία, Κύπρος, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία) θα παράγουν μια καινοτόμο μεθοδολογία και μια σειρά διαφορετικών πρακτικών υλικών χαμηλού ορίου για την επίτευξη των στόχων του έργου, οι οποίοι είναι:

  • Η καλλιέργεια και η προώθηση της πράσινης σκέψης, του πράσινου τρόπου και στάσης ζωής στη νεολαία και στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

 

  • Ο εξοπλισμός των φορέων του φυσικού και ψηφιακού κοινωνικού χώρου (Εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και υποστήριξης νέων, γονείς, εταιρείες/ΜΚΟ/τοπικές αρχές) με τα εφόδια εκείνα που θα τους επιτρέψουν να γίνουν πράσινα πρότυπα έμπνευσης μέσω μικρο-παρεμβάσεων.

 

  • Η προώθηση της κοινωνικής ευθύνης, της πρωτοβουλίας και της συμμετοχής σε οικολογική και βιώσιμη δράση στις τοπικές κοινωνίες.

 

Οι ομάδες-στόχοι της νεολαίας και των εργαζομένων υποστήριξης της νεολαίας θα συμμετάσχουν σε διάφορα στάδια της διαδικασίας. Το Έργο θα ολοκληρωθεί με ένα διακρατικό τελικό συνέδριο.

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

Δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ικανοτήτων

Το πρώτο βήμα είναι να εξοπλιστούν οι φορείς εντός του φυσικού και ψηφιακού κοινωνικού χώρου της νεολαίας με αξιόπιστα και ελκυστικά υλικά για την οικοδόμηση πράσινων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Εφαρμογή Μικρο-
Παρεμβάσεων “MEME

Το δεύτερο βήμα είναι η ανάπτυξη μιας μοναδικής, οπτικά ελκυστικής και καινοτόμου συλλογής υλικών μικρο-παρέμβασης, που προσελκύουν την προσοχή των νέων και τους « προτρέπουν » να ακολουθήσουν και να διατηρήσουν έναν βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής.

Δημιουργία ευκαιριών
για αντίκτυπο “EFFECT"

Το τελευταίο βήμα είναι η προώθηση της μεθοδολογίας GREEN MEME και του υλικού του, παρέχοντας πραγματικές ευκαιρίες ενεργής εμπλοκής για τους νέους στο φυσικό και ψηφιακό κοινωνικό τους χώρο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA

Το έργο θα προσφέρει τα ακόλουθα απτά, βασικά αποτελέσματα:

 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΒΙΝΤΕΟ & διαδραστικά διαδικτυακά κουίζ.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ για τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας GREEN MEME EFFECT σε ανεπίσημους χώρους.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ φυσικού & ψηφιακού υλικού για την υλοποίηση μικρο-παρεμβάσεων MEME στον ψηφιακό & φυσικό κοινωνικό χώρο της νεολαίας.

 

Εκπαιδευτικό ΠΑΙΧΝΙΔΙ που μπορεί να παιχτεί σε τυπικά περιβάλλοντα εργασίας για νέους.

 

ΣΕΤ ΙΔΕΩΝ για θεματικές ημέρες σε κέντρα νεότητας για την ανάληψη οικολογικών δράσεων στην τοπική κοινωνία.

PARTNERSHIP

Verein Auxilium
Graz, Αυστρία

Associação BioLiving
Albergaria-a-Velha, Πορτογαλία

Meath Partnership
Kells, Ιρλανδία

CO&SO
Florence, Ιταλία

S.E.A.L Cyprus
Nicosia, Κύπρος

Mobilizing Expertise
Lund, Σουηδία

created with mapchart.net

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙA