OM PROJEKTET

Från januari 2022 till december 2024 kommer 6 partnerorganisationer från 6 EU-länder (Österrike, Cypern, Irland, Italien, Portugal, Sverige) att producera en innovativ metod och en rad olika praktiska låg tröskel material för att nå projektmålen, vilket är:

  • Främja och främja grönt tänkande, livsstil och attityder hos ungdomar och marginaliserade ungdomar.

 

  • Utrusta aktörerna i det fysiska och digitala sociala rummet (ungdomsarbetare, ungdomsstöd, föräldrar, kamrater, företag/NGOs/lokala myndigheter) att bli gröna förebilder och inspirera genom mikro insatser.

 

  • Främja socialt ansvar, initiativ och deltagande i miljövänliga och hållbara åtgärder i de lokala samhällena.

 

Målgrupperna ungdoms- och ungdomsstödjare kommer att engageras i olika skeden av processen. En transnationell slutkonferens kommer att avsluta projektet.

PROJEKTFASER

Bygg GRÖNA
kompetenser

Det första steget är att utrusta ungdomars fysiska och digitala sociala rum med tillförlitligt och attraktivt material för att bygga gröna kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Implementera MEME-
mikro interventioner

Det andra steget är utvecklingen av en unik, visuellt tilltalande och innovativ samling av mikro interventions material som fångar ungdomars uppmärksamhet och " grön art " dem att fortsätta och upprätthålla en hållbar och miljövänlig livsstil.

Skapa möjligheter
för påverkan
EFFEKT

Det sista steget är att främja GREEN MEME-metoden och -material genom att ge verkliga möjligheter till engagemang för unga människor i deras fysiska och digitala sociala rum.

RESULTAT

Projektet erbjuder dessa påtagliga huvudresultat:

 

GRÖNA INFOKORT & VIDEOS & interaktiva frågesporter online.

 

RIKTLINJER för hur man tillämpar GREEN MEME EFFECT-metoden i informella miljöer.

 

INSAMLING av fysiskt och digitalt material för att implementera MEME mikro-interventioner i digitala och fysiska sociala utrymmen för ungdomar.

 

Pedagogiskt SPEL som kan spelas i typiska ungdoms arbetsmiljöer.

 

IDÉSET för temadagar i ungdomsgårdar för att vidta miljövänliga åtgärder i det lokala samhället.

PARTNERSKAP

Verein Auxilium
Graz, Österrike

Associação BioLiving
Albergaria-a-Velha, Portugal

Meath Partnership
Kells, Irland

CO&SO
Florence, Italien

S.E.A.L Cyprus
Nicosia, Cypern

Mobilizing Expertise
Lund, Sverige

created with mapchart.net

KONTAKT