Όταν βλέπεις κάποιον να σκουπίζει…

Όταν βλέπεις κάποιον να σκουπίζει…